Om Brikkelauget

Brikkelauget er en forening for voksne LEGO-entusiaster i alle aldre, og har vært aktiv siden 17.11.2005. Brikkelaugets formål er følgende:
  • Klubbens medlemmer skal ha det gøy.
  • Samle og stimulere interesse rundt leketøy av merket LEGO.
  • Ha kontakt med leverandører og stimulere til rabattordninger for klubbens medlemmer.
  • Knytte bånd mellom BL og andre LEGO-interesseorganisasjoner samt mot LEGO-gruppen.
  • Planlegge og koordinere deltagelse på utstillinger.
Brikkelaugets vedtekter i sin helhet er tilgjengelig her.

Brikkelauget er orientert mot voksne LEGO-entusiaster. De yngre er velkomne, men vi kan ikke ta spesielt hensyn til dem når det gjelder innhold i forumet. Det er heller ikke noen i Brikkelauget som kan ta ansvar for mindreårige personer som er med på utstillinger, så foreldre/foresatte bes spesielt om å sørge for at deres barn/ungdom ikke reiser uten en myndig person som har ansvar.

Brikkelauget har en egen ambassadør hos LEGO, klikk på logoen for å se mer detaljer om opplegget.

Brikkelauget er offisielt registrert i Brønnøysund-registrene med org.nr. 992 846 178.

Brikkelauget har per dags dato 326 registrerte medlemmer og 1614 registrerte brukere på forumet. Kartet viser hvor i landet de registrerte medlemmene befinner seg: